Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

kiniekk
4066 bd82 500
kiniekk

June 08 2015

kiniekk
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viaiwiikiwi iwiikiwi
kiniekk
8706 f640 500
wróżka doradzi.

June 02 2015

kiniekk
4668 8adf 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viablackdrama blackdrama
kiniekk
1460 e67b 500
Reposted fromcholera cholera vianergo nergo

May 29 2015

kiniekk
Wszyscy natrafiamy na wyboje na drodze, którą podążamy. Ale to nie znaczy, że idziemy złą drogą.
— Alexandra Bullen
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianergo nergo

May 24 2015

kiniekk

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing
kiniekk
Zła wiadomość jest taka, że leci czas. Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.
— Michael Altshuler
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viablackdrama blackdrama

May 19 2015

kiniekk
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
kiniekk
Często najlepsze chwile w życiu to te, kiedy nic nie robisz, tylko zastanawiasz się nad swoim istnieniem, kontemplujesz różne sprawy. I tak kiedy na przykład mówisz, że wszystko nie ma sensu, to nie może do końca nie mieć sensu, bo przecież jesteś świadom, że nie ma sensu, a twoja świadomość braku sensu nadaje temu jakiś sens. Rozumiecie, o co mi chodzi? Optymistyczny pesymizm.
— Charles Bukowski
Reposted fromrol rol vianolongerinuse nolongerinuse
kiniekk
Trzeba przyznać, że wśród inteligentów także trafiają się wyjątkowo mądrzy ludzie, nie da się temu zaprzeczyć.
— M. Bułchakow "Mistrz i Małgorzata"

May 18 2015

kiniekk
Cisza jest żywiołem, w którym formują się rzeczy wielkie.
— Thomas Carlyle
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vianergo nergo

May 17 2015

kiniekk
0425 846a
Reposted frommisza misza viaemtezmazupe emtezmazupe
kiniekk
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaiblameyou iblameyou
kiniekk
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viainpassing inpassing
kiniekk
Człowiek nie powinien żyć bezmyślnie, na zasadzie mechanicznych odruchów.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing
kiniekk
A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konkurencji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing
kiniekk
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viainpassing inpassing
kiniekk
Szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominpassing inpassing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl